Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
פנייה לייעוץ אישי  על רשלנות רפואית והולדה בעוולה

  ילד אשר נולד כשהוא בעל מום, הוריו יכולים להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית בהסתמך על עוולה שנקראת 'הולדה בעוולה'. התביעה היא בשל הנזק שנגרם לילד שגדל עם מום וכן לנזק הנגרם להוריו שצריכים להתמודד עם גידולו מדי יום ויום.

  על רשלנות רפואית והולדה בעוולה

  תוכן עניינים

  הולדה בעוולה כרשלנות רפואית

  רשלנות רפואית הבאה לידי ביטוי בהולדה בעוולה נוצרת כאשר רופא המטפל באישה הרה לא מגלה מום או חוסר באיברים עוד בזמן ההיריון.

  עילת הולדה בעוולה יכולה לנבוע מפעולות שונות ומגוונות של צוות רפואי:

  א. החל מייעוץ גנטי רשלני לפני ההיריון.

  ב. פענוח לקוי של תוצאות בדיקות או אי הפנייה לבדיקות.

  ג. אבחון רשלני של מצבה הרפואי של האם או התעלמות ממצב זה.

  ד. ליקויים בזמן הליך הלידה עצמו.

  בתי המשפט בישראל הכירו בעילת הולדה בעוולה כעילת תביעה של רשלנות רפואית ואף פסקו תשלומי פיצויים ליילוד ולמשפחתו במקרים שונים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   יש לזכור כי לא כל מום אצל היילוד מזכה אוטומטית בתביעת רשלנות רפואית וכמו כן הורי הילד יצטרכו לענות על שאלה קשה והיא האם היו מסכימים לוותר על העובר אם היו יודעים על המום בגופו כבר בזמן ההיריון.

   בית המשפט הבוחן מקרה של רשלנות רפואית שכזה יבדוק כיצד פעל הצוות הרפואי לאורך ההיריון והאם עמד בכל נורמות הסבירות והזהירות הדרושות ממנו.

   שכן אם ניתן היה לצפות את הנזק יקבע בית המשפט כי היתה בהתנהלות הצוות הרפואי רשלנות רפואית.

   פס"ד ע"א 518/82 ד"ר רינה זייצוב ו-2 אח` נ` שאול כץ הוא פסק הדין המכונן בתחום ההולדה בעוולה כרשלנות רפואית. בית המשפט הגדיר בהחלטתו מהן יסודות העוולה וכיצד ניתן בעצם להכיר באחריותו של רופא כאחראי למצבו הרפואי של היילוד אשר סובל ממום מולד.

   חלק משופטי בית המשפט העליון אף פסקו כי קיימים מקרים בהם עדיף היה כי הילד לא היה נולד בכלל מאשר חיים עם מום חמור אשר גורם לסבל יומיומי קשה לילד ולמשפחתו.

   טוב מותו מחייו?…

   הולדה בעוולה כוללת מעשים או מחדלים שנעשו בזמן הלידה או לפניה בזמן ההיריון.

   תביעה בגין רשלנות רפואית מסוג זה מעלה שאלות ערכיות-פילוסופיות ובית המשפט בודק עצמו בזהירות מרבית לפני מתן החלטה בשאלת גרם הנזק.

   שאלה קשה שעולה בכל תביעה בגין רשלנות רפואית עקב הולדה בעוולה היא האם ההורים היו מסכימים לבצע הפלה אם היו יודעים בזמן ההיריון על קיומו של המום.

   במידה וההורים יוכיחו כי זו היתה דרך הפעולה שלהם בדיעבד, יוכלו לזכות בתביעת רשלנות רפואית. הצהרה על כך לא תמיד תספיק לבית המשפט ויהיה צורך להביא ראייה מחזקת.

   השאלה הקשה מכל שעולה בתביעת רשלנות רפואית מסוג זה היא האם עדיף היה שהיילוד לא היה נולד כלל ולא היה נושא עימו את המום כל חייו תוך הטלת עומס ונטל על משפחתו.

   תביעת רשלנות רפואית היא בדך כלל של הוריו של היילוד בשמו. לעיתים מתווספת תביעתם של ההורים עבור נזקים שנגרמו להם עקב הטיפול בילדם.

   לידת ילד בעלת מום גוזלת מהוריו זמן טיפול ארוך אשר יכול להביא אף לאבדן מקור פרסה והוצאות כספיות גדולות ורבות.

   התיישנות תביעת רשלנות רפואית בגין הולדה בעוולה

   תביעת רשלנות רפואית עקב הולדה בעוולה מוגשת על ידי הוריו של היילוד, אך היא מוגשת בעצם בשמו.

   התביעה היא דרישה לפיצויים עקב הרשלנות, ראשית כדי לפצות על ההתנהגות הרשלנית, ושנית כדי להקל את חייו של הילד ואת חיי משפחתו עקב המומים מהם הוא סובל.

   תביעת רשלנות רפואית בגין הולדה בעוולה ניתן להגיש עד ליום בו יגיע הילד לגיל 25, שכן הכלל הוא כי יש לספור 7 שנות התיישנות מן היום בו הגיע הילד לגיל 18.

   ההמלצה היא לא להמתין זמן כה רב, שכן הצד השני יכול להעלות טענה של שיהוי ובכך להרוס את הצלחת התביעה.

   *אין בתוכן אתר rashlanutlaw העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה משפטית או חוו"ד המחליפה ייעוץ פרטני במשרד עורכי דין. העושה שימוש במידע, עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף