Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
פנייה לייעוץ אישי  רשלנות רפואית בניתוח

  רשלנות רפואית בניתוח, עלולה לגרום לנזק פיזי חמור מאוד למנותח, המלווה מטבע הדברים, גם בנזק נפשי. הנפגע זכאי להגיש תביעה משפטית נגד הגורם המתרשל ולקבל פיצוי כספי בגין כל הנזקים שגרם לו הטיפול הרשלני.

  רשלנות רפואית בניתוח

  חובת ההוכחה מוטלת על התובע ועליו להוכיח את קיומם של ארבעת התנאים של רשלנות רפואית: קיומה של חובת זהירות של הנתבע כלפיו, הפרתה, קיומו של נזק פיזי חמור וקשר סיבתי בין הטיפול לנזק.

  תוכן עניינים

  ישנם חריגים לכלל ראייתי זה, המטיל את חובת ההוכחה על התובע, במסגרתם יכול בית המשפט, להעביר את נטל ההוכחה לנתבע. למשל, במקרים של העדר רשומה רפואית, יכול נטל ההוכחה לעבור לנתבע. פירוט על כך, להלן.

  תביעות רשלנות רפואית בניתוח, מוגשות הן במקרים של ניתוחים לצורך רפואי והן במקרים של ניתוחים קוסמטיים.

  בתי המשפט, רואים בחומרה רבה, כל מקרה של הפרת חובת הזהירות כלפי מטופל, אך לסוג הניתוח יכולה להיות השפעה, על שאלת האחריות. מיד נסביר.

  העברת נטל ההוכחה – העדר רשומה רפואית

  מטופל המגיש תביעת רשלנות רפואית, זקוק לכל התיעוד הרפואי, בכדי להוכיח את תביעתו. האחריות לניהול רשומה רפואית ועדכונה, מוטלת על הרופא המטפל וכאשר עורך הדין המייצג את התובע,

  מכין את כתב התביעה, הוא פונה למוסד הרפואי, לקבלת כל המסמכים הרפואיים.

  במקרים בהם לא נוהלה רשומה רפואית כלל או שיש בה חסרים משמעותיים, עלול התובע להיתקל בקושי רב, בהוכחת תביעתו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   במצב זה, רשאי הוא לבקש את העברת נטל ההוכחה לנתבע, אשר יידרש להראות כי לא התרשל(1).

   בתי המשפט אינם נענים לכל בקשה שכזו, שהרי מדובר בחריג לכלל הבסיסי של "המוציא מחברו, עליו הראייה". קבלת הבקשה, תהיה רק במקרים שבהם נגרם לתובע, נזק ראייתי מהותי.

   ניתוח רפואי מול ניתוח קוסמטי

   סכומי הפיצויים הנפסקים בתביעות רשלנות רפואית בניתוחים, מעידים על השקפתם של בתי המשפט, הרואים בחומרה רבה, הפרה של חובת הזהירות(2) כלפי המטופל ופגיעה בו.

   מבחינת חומרת הרשלנות, אין כל הבדל בין ניתוח רפואי לקוסמטי, אך לסוג הניתוח, יכולה להיות בהחלט השפעה, בשאלת האחריות.

   בתי המשפט ערים לכך כי קבלת החלטה מסוימת, בנסיבות של חירום, כשחייו של המטופל בסכנה, היא מורכבת ומסובכת יותר לרופא, מאשר קבלת אותה החלטה, בניתוח קוסמטי אשר ניתן לדחותו והוא אינו הכרח לבריאות המטופל.

   לפיכך, בית המשפט יכול שלא להטיל אחריות בגין רשלנות רפואית במקרה הראשון, בעוד במקרה השני, יטיל אחריות.

   מדוע? בית המשפט יראה בהתנהגותו של הרופא, במקרה הראשון, כתואמת את סטנדרט הטיפול הסביר, שכן כל רופא אחר במצבו, היה נוהג באותו אופן. לפיכך, לא יטיל אחריות בגין רשלנות רפואית.

   לעומת זאת, במקרה השני, של ניתוח קוסמטי, יכול ובית המשפט, יסבור כי כל רופא אחר, היה נוהג אחרת, למשל, ממתין עם ביצוע הניתוח, או מסביר למטופל בהרחבה אודות תופעות הלוואי של הניתוח.

   פיצוי כספי לנפגעים בגין רשלנות רפואית בניתוחים

   ישנם שני סוגי פיצוי שניתן לדרוש במסגרת תביעת רשלנות רפואית: פיצוי ממוני ופיצוי שאינו ממוני. הפיצוי הממוני ניתן עבור הנזקים הכלכליים שנגרמו לתובע, עקב הפגיעה.

   למשל, הפסדי השתכרות עקב אובדן כושר עבודה. אלו משפיעים כמובן גם על גובה הפנסיה.

   פיצוי כלכלי חשוב מאוד ניתן לנפגעים בגין הוצאות רפואיות שעליהן להוציא, מרגע הפגיעה, למשל, אביזרים רפואיים מיוחדים, תרופות שחלקן יקרות מאוד וכיו"ב.

   הפיצוי הבלתי ממוני, ניתן עבור נזק נפשי, כאב וסבל, שנגרמו לתובע, כתוצאה מהפגיעה. בתי המשפט מכירים בנזקים הנפשיים הללו שנגרמים לנפגעי רשלנות רפואית ופוסקים סכומים גבוהים, גם בגין ראש נזק זה ולא רק בגין הנזק הכלכלי, הפיזי.

   עורך דין רשלנות רפואית יעשה הבחנה נוספת בכתב התביעה, בין פיצוי בגין נזק מיוחד, הוא סכום המכסה את כלל הנזקים שנגרמו לתובע, עד להגשת התביעה לבית המשפט, לבין נזק כללי, המתייחס לנזקים העתידיים.

   בחירת עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית

   נפגעת מרשלנות רפואית בניתוח והנך מעוניין להגיש תביעה. עליך לפנות לעורך דין המתמחה ברשלנות רפואית, אשר ייצג אותך בהליך התביעה, מתחילתו ועד סופו. להלן מספר כללים לבחירת עורך דין לייצוג בתביעת רשלנות רפואית:

   1. יש לפנות למומחים בלבד: פנו אך ורק לעורכי דין המתמחים ברשלנות רפואית, רצוי למשרדים, בעלי ניסיון ספציפי בתביעות רשלנות רפואית בניתוחים.

   2. הצלחות קודמות: יש להקפיד על כך כי עורך הדין הוא מומחה בתחום וכי יש לו רקורד עשיר של הצלחות.

   3. שכר טרחה הוגן: בתביעות רשלנות רפואית, שכר הטרחה הוא לרוב, על פי אחוזים מסכום הפיצוי.

   כדאי לעשות בדיקה בין מספר משרדי עורכי דין מומחים, על מנת לדעת מהו הטווח של שכר הטרחה, כך שהמשרד שאליו נפנה, יהיה מקצועי והוגן בדרישתו לשכר הטרחה.

   4. כדאי מאוד לקבל המלצה: אם יש באפשרותכם לקבל המלצה על עורך דין המומחה לרשלנות רפואית, מה טוב. תוכלו לפנות לבני משפחה, אשר הגישו תביעה בתחום זה, או לעורכי דין אחרים, אשר להם קולגות המתמחים ברשלנות רפואית.

   רשלנות רפואית יכולה להתרחש בכל ניתוח, קל כמסובך, בין אם הוא נעשה לצורך רפואי ובין אם לצורך אסתטי.

   לסוג הניתוח יכולה להיות השפעה על שאלת האחריות, כפי שפורט בהרחבה. רשלנות רפואית מקימה לנפגע, זכות לפיצוי כספי ובתי המשפט פוסקים פיצויים בגין נזקים פיזיים ונפשיים, כאחד.

   ___

   על פי הפסיקה ישנם 3 מבחנים לבחינת חובת הזהירות: יחסי קרבה או שכנות בין המזיק לניזוק, צפיות נורמטיבית לפיה מניחים שקיימת התרשלות וגוזרים ממנה צפיות, ושיקולי מדיניות משפטית – שיקולים מחוץ לדיני הנזיקין.

   *אין בתוכן אתר RashlanutLaw העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה משפטית או חוו"ד המחליפה ייעוץ פרטני במשרד עורכי דין. העושה שימוש במידע, עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף