Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
פנייה לייעוץ אישי  רשלנות רפואית בניתוח אורתודונטי

  רשלנות רפואית בניתוח אורתודונטי, ככל רשלנות רפואית בניתוח, עלול להסתיים בתביעת רשלנות רפואית על ידי רשלנות רפואית עורך דין. 

  רשלנות רפואית בניתוח אורתודונטי

  כאשר מעוניינים להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח, יש להצטייד ברשומות רפואיות המצביעות על טיפול לקוי או אי הענקת טיפול, וכן בקבלות לצורך אומדן הנזק הכספי אותו תובעים.

  תוכן עניינים

  ניתוח פסק דין

  בפסק הדין א 03\4947 ענאן עבד נ' ד"ר עומר אבו מייזר, נדונה תביעת רשלנות רפואית בעקבות ניתוח עקירת שן. הנתבע הוא רופא שיניים בעל מרפאה פרטית. בחודש אוקטובר 2001 פנה התובע לנתבע בעקבות בעיות שיניים.

  הנתבע אמר לתובע שיש צורך בעקירת שתיים משיניו.

  התביעה נסובה סביב החלטת התובע לעקרו שתיים משיניו של התובע ובכך שהנתבע שכח כלי מתכת בפיו של התובע. בחוות הדעת שהגיש המומחה הרפואי מטעם התובע,

  נאמר כי לא היה צורך בעקירת שיניו של התובע וכי עקירת השיניים הביאה לבעיה תפקודית בפעולת הלעיסה. חוות דעת מטעם הנתבע, טענה כי הנתבע נהג כשורה.

  לאור ההבדלים בחוות הדעת של הצדדים, מונתה מומחית רפואית מטעם בית המשפט אשר קבעה כי עקירת שתי שיניו של התובע הייתה פעולה מיותרת ואינה מקובלת בנסיבות העניין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   גם התעלמות התובע מהמכשיר שהשאיר בפיו של התובע אינו עומד במבחן הרופא הסביר.

   בנוסף, הנתבע לא ערך רשומות רפואיות כלל אודות הטיפול הרפואי שהעניק לתובע, ולא ביצע מעקב אחר הטיפול.

   רשלנות רפואית בניתוח

   במקרה של רשלנות רפואית בניתוח, קובע חוק זכויות החולה כי החולה רשאי לעיין ולהעתיק את הרשומות הרפואיות הנוגעות לעניינו, וכי פגיעה ברשומות אלה, או אי עריכתן,

   תביא להעברת עול ההוכחה כי לא התקיימה רשלנות רפואית בניתוח על כתפי הנתבע, כפי שאכן קרה במקרה זה.

   קביעת בית המשפט

   התובע הגיש תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח על שלל הנזקים שלטענתו נגרמו לו, אך את חלקם לא הצליח התובע להוכיח, ועל כן לא נפסקו לו מלוא הסעדים שדרש:

   א. פיצוי בגין הפסד השתכרות- התובע עבד בחברת שליחויות והשתכר 5,000 ₪ בחודש. בעקבות הטיפול, נאלץ להפסיק לעבוד למשך 45 ימים, אשר קוזזו לו עם ימי החופשה ועם ימי עבודה שקוזזו בשכרו.

   עם זאת, מומחית בית המשפט קבעה כי לאחר עקירת שיניים אין הצדקה לימי מחלה. בעקבות כך, לא נפסקו לתובע פיצויים בגין הפסד השתכרות בעבר או בעתיד.

   ב. פיצוי בגין הוצאות- התובע דרש החזר הוצאות בגין הוצאת המכשיר הרפואי שהושאר בפיו בסך 2,000 ₪ אך לא הציג קבלה בגין טיפול זה והצהיר כי שילם 1,000 ₪ בלבד.

   נפסק לתובע 1,000 ₪ בגין הוצאותיו, הכוללות החזרי נסיעה.

   ג. פיצוי בגין כאב וסבל- התובע דרש פיצוי בגין כאב וסבל בסך 100,000 ₪. טענת התובע היא כי סבל מדלקת, סובל מבעיה בלעיסת מזון, כאב בגין עקירת השיניים, סבל בעקבות טיפול עתידי.

   לתובע נפסקו 10,000 ₪ בלבד וכן 31,071 ₪ בגין טיפולים עתידיים להם יידרש.

   סיכום: בפסק הדין הנ"ל העוסק ברשלנות רפואית בניתוח אורטודונטי, הסתמך התובע על חוות דעת מטעם מומחית בית המשפט, אשר הסכימה עם חוות הדעת שצירף לכתב התביעה בכך שעקירת שיניו על ידי הנתבע הייתה פעולה מיותרת,

   וכי השארת מכשיר רפואי בפיו אינה עומדת בסטנדרט טיפול של הרופא הסביר.

   לזכותו של התובע עמדה העובדה שהנתבע לא החזיק רשומות רפואיות, דבר אשר העביר את נטל ההוכחה לכך שלא התקיימה רשלנות רפואית על כתפיו.

   עם זאת, התובע לא הצטייד באסמכתאות הולמות לביסוס גובה תביעתו, ועל כן לא הוענקו לו מלוא הסעדים אותם דרש.

   *אין בתוכן אתר RashlanutLaw העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה משפטית או חוו"ד המחליפה ייעוץ פרטני במשרד עורכי דין. העושה שימוש במידע, עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף