Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
פנייה לייעוץ אישי  מה הפיצוי הראוי בתביעות רשלנות רפואית

  הערכת הנזק מבחינה רפואית היא זו שקובעת את מידת הפיצויים והסעדים בתביעות רשלנות רפואית. באופן כללי, עורכי דין אינם יכולים לדעת מראש את גובה הפיצויים אלא מסוגלים רק להעריך על פי תיקים קודמים.

  מה הפיצוי הראוי בתביעות רשלנות רפואית

  בניגוד לסוגים אחרים של תביעות, רשלנות רפואית מוכחת על ידי קשר סיבתי בין התנהלות הרופא לנזק שנגרם למטופל.

  תוכן עניינים

  בנוסף, בית המשפט צריך להפעיל אומדן כללי ולבדוק עד כמה ואיך הנזק פגע במטופל. מאוד קשה להעריך נזק נפשי או אפילו נזק בריאותי ולכן הפיצוי הראוי בתביעות רשלנות רפואית הוא פונקציה של נסיבות המקרה.

  על פי מה מחושב הפיצוי הנקבע לטובת התובע?

  סכום הפיצוי מחושב מנתונים ומשתנים רבים. יחד עם זאת, בית המשפט מכיר באחריות החלה על המוסד הרפואי הנתבע ולכן מעלה את שאלת הנזק שנגרם למטופל.

  האפשרות השכיחה ביותר לחשב את הנזק ואת גובה הפיצוי היא לקבוע אחוזי נכות.

  האחוזים נובעים ממגבלות, קשיים או אבחנות רפואיות, פסיכולוגיות ופסיכיאטריות. הביטוח הלאומי מפרסם קובץ תקנות תקופתי ובו הוא קובע את אחוזי הנכות המקובלים העומדים לרשות בית המשפט.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   לאחר שיודעים מהם אחוזי הנכות קל יותר לקבוע פיצוי ראוי אשר יענה על הצרכים והדרישות של התובע.

   ראשי הנזק ואופן קביעת הפיצוי בבית המשפט

   הפיצוי הראוי בתביעות רשלנות רפואית מורכב מנזק מיוחד ונזק כללי. אלו הם שני ראשי נזק שונים משום שהנזק המיוחד מתייחס לעבר והנזק הכללי בוחן את העתיד.

   במסגרת ראשי נזק אלו בוחן בית המשפט שאלות כגון הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה, כושר השתכרות, הוצאות משפט, עזרת צד שלישי, הפסד תנאים סוציאליים, כאב, סבל ועוד.

   לצד כל הרכיבים, הפסד כושר ההשתכרות הוא ברוב המקרים המשמעותי ביותר. מטרת הפיצויים והסעדים הנקבעים על ידי בית המשפט היא קודם כל להבטיח את רמת חייו של התובע.

   בתביעות רשלנות רפואית החישוב של ראשי נזק כמו כאב וסבל הוא בשיקול דעתו המוחלט של בית המשפט. זו הסיבה להבדל בין פסקי הדין בתיקים שונים ולעובדה שלא ניתן לקבוע מראש את גובה הפיצוי.

   *אין בתוכן אתר RashlanutLaw העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה משפטית או חוו"ד המחליפה ייעוץ פרטני במשרד עורכי דין. העושה שימוש במידע, עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף