Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
פנייה לייעוץ אישי  כיצד מעריך עורך דין רשלנות רפואית את סיכוייה של תביעת רשלנות רפואית?

  כיצד מעריך עורך דין רשלנות רפואית את סיכוייה של תביעת רשלנות רפואית?ככל שארבעת הרכיבים הללו חזקים יותר, כך גדל הסיכוי כי התביעה תתקבל.

  תוכן עניינים

  עורך דין רשלנות רפואית, הוא בעל הידע המשפטי ועל כן, יכול לדעת האם במקרה מסוים, הייתה חובת זהירות או אם לאו. אולם, שאלת הקשר הסיבתי, היא שאלה רפואית ועליה יכול לענות מומחה הרפואי בלבד.

  לפיכך, רק לאחר קבלת חוות דעת ראשונית של מומחה רפואי, יוכל עורך הדין להעריך בצורה ברורה יותר, את סיכוייה של התביעה.

  רשלנות רפואית – ארבעה תנאים

  עוולת הרשלנות הרפואית, נוצרת, בהתקיימם של ארבעה תנאים:

  1. חובת זהירות בין הרופא למטופל: כאשר רופא מקבל לטיפולו חולה, הוא חב בחובת זהירות כלפיו. משמעותה – עליו לטפל בחולה במיומנות ועל פי שיקול דעתו המקצועי.

  2. הפרת חובת הזהירות: הרופא העניק טיפול רפואי החורג מסטנדרט הטיפול הסביר. התנהגות זו היא הפרה של חובת הזהירות.

  3. נזק פיזי ארוך טווח: התנהגות המטפל, גרמה למטופל לנזק פיזי לטווח ארוך.

  4. קשר סיבתי: חייב להיות קשר סיבתי בין ההתנהגות לנזק. קרי, הנזק הפיזי ממנו סובל המטופל, לא היה מתרחש לולא התנהגות המטפל.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חוות דעת של המומחה הרפואי

   במסגרת תביעות רשלנות רפואית, מתחלק תפקידו של המומחה הרפואי לשניים. ראשית, עליו לבחון את התיק הרפואי ולתת חוות דעת מקדמית, האם מדובר בטיפול רשלני.

   היה וסבר כי הרופא התרשל בטיפול, יחל בכתיבת חוות הדעת לבית המשפט, זאת לאחר קבלת אישור מעורך הדין, על רצון הלקוח להגיש את התביעה.

   לאחר מתן חוות הדעת המקדמית, יכול עורך דין רשלנות רפואית להעריך טוב יותר את סיכוייה של התביעה, היות שניתנה דעתו של המומחה, כי מדובר במקרה של רשלנות רפואית.

   חוות הדעת של המומחה הרפואי מתבססת על המסמכים הרפואיים של הנפגע וכן, על בדיקה גופנית שערך המומחה לנפגע. חוות הדעת מוגשת לבית המשפט ובמרבית המקרים, יוזמן המומחה להעיד על חוות דעתו בבית המשפט.

   הנתבע מגיש חוות דעת מומחה מטעמו, אשר תסתור את קביעות חוות הדעת של התובע. בית המשפט הדן בתביעת רשלנות רפואית, יצטרך להכריע בין שתיהן ואם מתקשה הוא לעשות כן, שמור ה לו הזכות, למנות מומחה שלישי, אשר דעתו תכריע.

   בחירת המומחה הרפואי

   קבלתה או דחייתה של תביעת רשלנות רפואית, נשענת על מקצועיותו של עורך דין רשלנות רפואית, המטפל בתיק וכן על טיבה של חוות דעתו של המומחה הרפואי.

   חוות הדעת היא הראייה המרכזית, על בסיסה יכריע בית המשפט בתביעה ומכאן ככל שזו תתמוך בצורה איתנה ומבוססת יותר בטענת הרשלנות, כך גדל הסיכוי לקבלת התביעה.

   חשוב לבחור במומחה רפואי, בעל שם בתחומו, בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מומחה, אשר בתי המשפט רואים בחוות דעתו כמהימנה ומקצועית.

   רשלנות רפואית בניתוח – במידה והרשלנות הרפואית בוצעה במהלך ניתוח, יבחן המומחה הרפואי את רשומות הניתוח. רצוי אף לבחור במומחה המכיר את הפן הניתוחי.

   עורך דין רשלנות רפואית – שכר טרחה

   משרדי עורכי דין העוסקים ברשלנות רפואית, גובים שכר טרחה, על פי אחוזים מסכום הפיצוי. יוצא אפוא, כי הנפגע לא ישלם לרשלנות רפואית עורך דין את שכר הטרחה מכיסו, אלא רק לאחר שקיבל פיצוי כספי מן הנתבע.

   במסגרת רשלנות רפואית עורך דין יכול לתת הערכה מקצועית על סיכויי תביעת רשלנות רפואית, לאחר קבלת חוות דעת מקדמית ממומחה רפואי. בתי המשפט מבססים הכרעתם על חוות הדעת הרפואית ולכן, חשוב לבחור במומחה אשר דעתו מהימנה בעיני בתי המשפט.

   *אין בתוכן אתר RashlanutLaw העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה משפטית או חוו"ד המחליפה ייעוץ פרטני במשרד עורכי דין. העושה שימוש במידע, עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף