Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
פנייה לייעוץ אישי  חובת התיעוד של הטיפול הרפואי

  לאחר שאדם ניזוק מאירוע רשלנות רפואית, הוא פונה לבקש את התיק הרפואי שלו. המצב בו מגלה הניזוק כי התיק הרפואי שלו לוקה בחסר, אינו נדיר, והתדהמה במקרים אלו גדולה.

  חובת התיעוד של הטיפול הרפואי

  תוכן עניינים

  ניהול הרשומה הרפואית

  חשיבותו של התיעוד הרפואי בתביעות רשלנות רפואית היא גדולה- רישומים רפואיים מציגים לחולה ולרופא תמונת מצב נגררת של המצב הבריאותי, וכך הרופא יכול לראות את התפתחות המחלה ואת השינויים שעבר המטופל מבחינת טיפול ובירור רפואי ולהימנע מגרימת נזק וממצב של רשלנות רפואית תוך מתן טיפול.

  על כן, בעיקר במקרה של תביעת רשלנות רפואית יש לוודא כי התיעוד הרפואי הקיים הוא אמיתי ומלא.

  חובת התיעוד והרישום הרפואי מתועדת בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 ומהווה בעצם חלק משגרת העבודה של רופא בזמן הטיפול במטופליו.

  חוק זכויות החולה קובע כי רופא חייב לתעד את כל הקשור לטיפול הרפואי של המטופל כגון:

  א. כל טיפול רפואי אשר קיבל המטופל על ידי הרופא או הגורם הרפואי המטופל.

  ב. מידע על העבר הרפואי של המטופל שתועד או שנמסר על ידי המטופל

  ג. כל אבחנה רפואית אליה הגיע הרופא או הגורם הרפואי המטפל.

  ד. כל טיפול שניתן לחולה.

  ה. כל הפנייה לרופא מומחה או גורם רפואי מטפל.

  לתיעוד הרפואי יש לעיתים משמעות קריטית כדי לקבוע האם היה אחראי רופא לפעולה מסוימת אשר גרמה לנזק למטופל עקב רשלנות רפואית.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם קיימת חובת תיעוד רפואי?

   מקרים רבים מראים כי חובת התיעוד הרפואי אינה מתקיימת באופן קבוע למרות הוראות חוק זכויות החולה בישראל.

   המחוקק הישראלי קבע כבר בשנת 1996, בחוק זכויות החולה, כי קיימת חובה על רופאים וגורמים רפואיים לתעד כל טיפול רפואי אשר ניתן למטופל, אך האכיפה בנושא אינה חזקה דיה.

   ס' 17 לחוק זכויות החולה קובע באופן ברור כי האחריות והחובה לניהול תיעוד רפואי של מטופל מוטלת על רפואי או על גורם רפואי מטפל.

   בפועל, רופאים נותנים טיפול רפואי ולא מתעדים אותו בתיק הרפואי של המטופל, תופעה מסוכנת אשר יכולה ליצור בעיות הן באבחנת הבעיה הרפואית והטיפול בה, והן מבחינת תביעות רשלנות רפואית.

   תיעוד רפואי חסר בתביעת רשלנות רפואית

   כאשר מגיע לידי המטופל התיק הרפואי המלא והמפורט, הוא יפנה לרופאים מומחים כדי לבדוק את המידע הרפואי כבסיס לתביעת רשלנות רפואית. המטרה היא לבדוק את טיב הטיפול אותו קיבל המטופל וסבירותו של הטיפול ולהוכיח כי הטיפול היה רשלני ועל כן הוא זכאי לפיצוי בגין הנזק שנגרם לו.

   תיעוד הטיפול הרפואי בחולה יביא למתן טיפול רפואי טוב יותר תוך מניעת רשלנות רפואית וגרימת נזק למטופל.

   בצורה כזו של תיעוד המידע יוכל רופא מטפל לשמור על סדר ומעקב שוטף בטיפול של מטופליו, ומטופלים לא יחששו לעבור בין רופאים שונים לשלם קבלת טיפול, תוך שהם מעבירים איתם את התיעוד הרפואי המלא שלהם.

   כמו כן, באופן שכזה ניתן להסיק מסקנות מאופן הטיפול ומאיכותו. התיעוד יביא למניעת טעויות עתידיות והקטנת הסיכוי לרשלנות רפואית.

   רשומות רפואיות חסרות משמשות וימשיכו לשמש בסיס פורה לתביעת רשלנות רפואית וכן יהוו ראיות נגד הגורם הרפואי המטפל והגורם, לכאורה, לאירוע הרשלנות הרפואית ולנזק.

   *אין בתוכן אתר rashlanutlaw העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה משפטית או חוו"ד המחליפה ייעוץ פרטני במשרד עורכי דין. העושה שימוש במידע, עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף