Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
פנייה לייעוץ אישי  רשלנות רפואית התיישנות

  מהו אם כן הזמן המקסימאלי בו ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית נגד גורם רפואי שטיפל באדם באופן רשלני והאם יש סייגים לתקופה זו המוגדרת בחוק.

  רשלנות רפואית התיישנות

  תוכן עניינים

  רשלנות רפואית – מהי?

  רשלנות רפואית היא גרימת נזק למטופל עקב טיפול רפואי רשלני על ידי איש צוות רפואי (רופא, אחות, טכנאי וכו').

  אדם אשר נפגע מטיפול רפואי רשלני יוכל להגיש תביעת רשלנות רפואית בגין נזקי גוף או נפש מהם הוא סובל תוך שהוא מוכיח כי הגורם הרפואי הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו וכן עליו להוכיח את הקשר הסיבתי בין הפרת הזהירות לנזק שנגרם.

  חשוב לבדוק היטב מהו מועד התגבשות העילה, ולוודא מתי קמה הזכות למטופל שנפגע מטיפול רשלני, לתבוע את הנזק שנגרם לגופו.

  מה יש לבדוק כדי להוכיח את תביעת הנזק:

  א. האם הייתה קיימת חובת זהירות: חובה אשר מתקיימת כמעט תמיד בין מטפל למטופל מעצם היחסים ביניהם. יש להוכיח כי באותו מקרה שנתבע אכן הייתה קיימת חובת זהירות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ב. האם הופרה חובת הזהירות: כלומר, האם הייתה רשלנות רפואית. מטפל אמור לעמוד בסטנדרט התנהגותי מסווים וכל חריגה מסטנדרט זה, הגורמת לנזק, מוכיחה כי הייתה רשלנות רפואית בטיפול.

   בית המשפט בודק 'איש צוות רפואי סביר' כאשר בית המשפט מאפיין לו נורמת התנהגות מסוימת ומקצועיות טובה – הגדרה אשר מאפשרת לבית המשפט מרחב תנועה רחב לגבי החלטה בתיק.

   ג. התובע צריך להוכיח כי הפרת חובת הזהירות היא שהביאה לנזק. זוהי השאלה החשובה ביותר העומדת להכרעה בפני בית המשפט, היות וכאן בודקים את זמן ההתיישנות,

   האם ניתן להוכיח קשר סיבתי בין תוצאות הנזק לבין הפרת חובת הזהירות, מהו המועד הקובע ממנו מתחילים לספור את 7 שנות 7 שנות ההתיישנות ועד מתי ניתן היה להגיש תביעה באותו עניין.

   רשלנות רפואית התיישנות – אז עד מתי אפשר לתבוע?

   כמו עילות תביעה רבות בתחום הנזיקין גם עילת רשלנות רפואית מוגבלת בזמן, כלומר ניתן להגיש תביעה שכזו במסגרת תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק.

   התיישנות בתביעת רשלנות רפואית נמשכת 7 שנים מרגע בו נוצרת עילת התביעה, קרי, מן הרגע בו מגלה התובע כי יש קשר בין הנזק שנגרם לו לבין אירוע הרשלנות הרפואית.

   רשלנות רפואית התיישנות

   לפני שמוגשת תביעה בגין רשלנות רפואית התיישנות כדאי להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום התביעות מסוג זה ולבדוק נגד מי להגיש את התביעה – נגד הרופא המטפל או נגד המוסד בו התבצע הטיפול.

   תביעה נגד המוסד המטפל תכסה בעצם את התנהלותם של כל אנשי הצוות הרפואי באותו מקרה, בעוד שתביעה אישית נגד הרופא המטפל תתמקד במעשיו בלבד.

   התיישנות בתביעות רשלנות רפואית מתחילה במועד בו התגבשה עילת התביעה, כלומר מן הרגע בו התגלה ונזק. הסייג הוא, כי במידה והנזק התגלה מאוחר יותר מהמועד בו נגרם, ניתן להגיש תביעה עד 10 שנים מיום האירוע עצמו.

   חשוב לזכור כי מרגע שהוגשה תביעת רשלנות רפואית לבית המשפט מפסיקים לספור את תקופת ההתיישנות ולא משנה כמה זמן עוד יעבור מרגע קרות העילה.

   התיישנות בתביעת רשלנות רפואית אצל קטינים

   אצל קטינים תקופת ההתיישנות בתביעת רשלנות רפואית היא שונה, 7 שנות ההתיישנות יספרו מן הרגע בו הקטין הגיע לגיל 18, קרי, קטין יכול לתבוע בתביעת רשלנות רפואית עד שיגיע לגיל 25.

   אצל חולי נפש תקופת ההתיישנות מתחילה להיספר מן הרגע בו נקבע שהם אינם חולי נפש עוד. אז יתחילו לספור את 7 שנות ההתיישנות.

   *אין בתוכן אתר RashlanutLaw העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה משפטית או חוו"ד המחליפה ייעוץ פרטני במשרד עורכי דין. העושה שימוש במידע, עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף