Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
פנייה לייעוץ אישי  הודעה שגויה על מחלה – רשלנות רפואית?

  תביעת רשלנות רפואית ניתן להגיש גם בעקב הודעה שגויה על מצב רפואי שנמסרה על ידי רופא. על המטופל יהיה להוכיח כי עצן הידיעה על המחלה, לכאורה, גרמה לו לנזקים כבדים ועל כן הוא זכאי לפיצוי.

  הודעה שגויה על מחלה – רשלנות רפואית?

  תוכן עניינים

  אבחון רפואי שגוי או חוסר אבחון רפואי

  בכל שלב של הטיפול הרפואי יכול להתרחש אבחון לקוי או איחור באבחון המצב הרפואי והודעה שגויה תימסר למטופל, מצב אשר יביא לתביעת רשלנות רפואית.

  רופא אשר שומע את תלונותיו הרפואיות של המטופל צריך לבצע אבחנה של הדברים, על פי הידע או רכש, ולאבחן ממה סובל המטופל.

  על הרופא מוטלת החובה להפנות את המטופל לקבלת טיפול מתאים. כל עוד לא תאובחן המחלה בזמן או לא תאובחן באופן נכון והמטופל יקבל הודעה שגויה על מצבו, תיווצר שרשרת של טעויות רפואיות אשר בסופה יגרם למטופל נזק, לעיתים בלתי הפיך.

  במקרים מסוג אלו קיימת למטופל עילה לתבוע את הרופא בתביעת רשלנות רפואית.

  תביעת הפיצויים ברשלנות רפואית

  כאשר מגיעה בפני בית המשפט תביעת רשלנות רפואית בגין עילה של מסירה הודעה שגויה על מצב רפואי, יבחן בית המשפט את התנהגות הרופא בשני שלבים עיקרים:

  א. האם הרופא פעל לפי אמות המידה של ה'רופא הסביר': דמותו של הרופא הסביר היא יציר בית המשפט, כאשר בית המשפט מסגל לדמות זו נורמות מסוימות אותן הוא מצפה לראות בכל רופא ממוצע. אמות המידה קובעות רף מקצועי אשר לדעת בית המשפט הוא הרצוי בזמן טיפול בחולים.

  ב. במידה והרופא לא עמד באמות המידה: בית המשפט יקבע כי הרופא פעל תוך רשלנות רפואית ויטיל עליו את האחריות בגין הנזק שנגרם למטופל עקב מסירת ההודעה השגויה על מצבו הרפואי.

  התובע מצידו יצטרך להוכיח כי אכן נגרם לו נזק קשה אשר מצדיק התנהלות כזו של בית המשפט – לא כל טענה בגין אבחון שגוי או חוסר אבחון תתקבל באופן אוטומטי בבית המשפט ותביא לפסיקת פיצויים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם יש זכאות לפיצוי בגין הודעה שגויה על המחלה

   טעות של רופא באבחון מחלה והודעה על כך למטופל היא רשלנות רפואית לכל דבר ועניין. טעות כזו של רופא יכולה להביא להשפעה עצומה על חייו של המטופל החולה לכאורה עד כדי כך , שההודעה תשפיע על איכות חייו ואף תגרום לו לחולי גופני או נפשי.

   החוק מגדיר מהי אבחנה שאינה נכונה ומהי רשלנות רפואית וקובע כי רשלנות רפואית היא מצב בו הרופא חרג מחובת הזהירות החלה עליו כאשר רופא סביר לא היה נוהג כמוהו.

   בית המשפט יקבע בפסיקתו האם מגיעים לתובע פיצויים בגין הנזק שנגרם לו. בית המשפט בודק הוצאות רפואיות שהוציא התובע מכיסו, נזק גופני שנגרם, אובדן הכנסה ויכולת השתכרות, סיכויי החלמה ותוחלת חיים וגוזר מכל אלו את סכום הפיצוי הראוי לטעמו.

   בית המשפט קובע במקרים אלו כי הרופא הפר את חובת הזהירות שחלה עליו בכך שמסר למטופל הודעה שגויה בגין מצבו הרפואי. בית המשפט אף קובע במקרים שכאלו מתן פיצוי לנפגע בעיקר בשל הלחץ הנפשי והמתיחות בשל ההודעה על המחלה.

   יש לזכור כי מדובר רק במקרים קיצונים ביותר ולא בכל מצב שבו מסר המטופל לרופא דיווח לא נכון ורק בשל המטרה לקבל פיצוי כספי.

   *אין בתוכן אתר rashlanutlaw העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה משפטית או חוו"ד המחליפה ייעוץ פרטני במשרד עורכי דין. העושה שימוש במידע, עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף