Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
פנייה לייעוץ אישי  כתב אישום

  כתב אישום הוא המסמך אשר מתחיל את ההליך הפלילי. במסגרת הליך פלילי ישנם שני צדדים: הנאשם והמדינה. בניגוד להליך אזרחי אשר הצדדים בו הם אנשים פרטיים, בהליך הפלילי הצד התובע הוא המדינה אשר מיוצגת על לרוב על ידי התובע מן הפרקליטות.

  כתב אישום

  כתב אישום מוגש כנגד אדם בגין עבירה פלילית אשר נטען כי הוא זה אשר ביצע אותה. בהליך פלילי, מוטלת חובת ההוכחה על התובע כאשר עליו להראות מעל ספק סביר כי הנאשם אשם בעבירה המיוחסת לו במסגרת כתב האישום.

  תוכן עניינים

  במידה והתובע כשל במשימתו ולא הוכיח מעל ספק סביר את אשמתו של הנאשם, יזוכה הנאשם על ידי בית המשפט מן האישום המיוחס לו במסגרת כתב אישום.

  אולם, במידה והתובע עמד בנטל ההוכחה המוטל עליו, יורשע הנאשם בעבירה אשר יוחסה לו ובית המשפט יגזור את דינו.

  הגשת כתב אישום – כיצד?

  כתב אישום מתאר את מסכת האירועים אשר הובילה לביצועה של העבירה בה מואשם הנאשם. כתב אישום יכול להכיל יותר מעבירה אחת ויותר מנאשם אחד.

  עם זאת, לעיתים, על פי בקשת מי מהצדדים או על פי יוזמתו של בית המשפט מופרדים האישומים השונים או הנאשמים השונים לכדי דיון פלילי נפרד.

  היכן מתחיל כתב אישום? הגשת כתב אישום תחילתו בעבודה המשטרתית. משטרת ישראל אחראית על איסוף חומר הראיות כנגד כל אדם אשר מתעורר נגדו חשד כי ביצע עבירה פלילית.

  בגמר עבודתה, מוסרת היחידה החוקרת את חומר הראיות לתובע אשר מחליט האם יש מקום להגשת כתב אישום או אם לאו.

  לעיתים, יחזיר התובע את תיק החקירה אל השוטרים ויבקש מהם המשך חקירה וזאת משום שהתובע סבור כי עבודה משטרתית נוספת יכולה להוביל לגיבוש כתב אישום.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה עושים כשמקבלים כתב אישום?

   קיבלתם כתב אישום? הצעד הראשון הוא לפנות אל עורך דין פלילי אשר יידע לייעץ לכם מהי דרך הפעולה הטובה ביותר. יצוין כי אין להמתין עד לקבלת כתב אישום על מנת לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי.

   בעת פנייתה הראשונה של המשטרה אל אדם כחשוד בעבירה פלילית, עליו לפנות לייעוץ משפטי וזאת על מנת שעורך הדין יבחן אפשרות של סגירת התיק הפלילי ומניעת הגשת כתב אישום.

   אף אם הוגש כתב אישום, יכול עורך הדין לפעול לעיתים לביטולו של כתב אישום וזאת בהתאם לנסיבות התיק.

   למרבה הצער, לא כל אדם אשר ביצע את העבירה המיוחסת לו במסגרת כתב אישום, יורשע בהכרח בבית המשפט שכן הרשעה כפופה להרמת נטל ההוכחה מצד התביעה.

   על התביעה להראות מעל ספק סביר כי הנאשם הוא זה שביצע את העבירה.

   עם זאת, היהירות של עבריינים יכולה לעלות להם ביוקר שכן לא תמיד כדאי להמתין עד לשלב ההכרעה של בית המשפט על מנת לראות האם הצליחה התביעה בעבודתה או לא.

   לעיתים עדיף לנאשם אשר ביצע את העבירה לחתום על הסדר טיעון עם התביעה. במסגרת הסדר טיעון, מודה הנאשם בעבירה המיוחסת לו ובתמורה מקבל עונש מופחת.

   הסדר טיעון חוסך לתביעה את ניהול התיק בבית המשפט ומאפשר לנאשם אשר ביצע את העבירה לקבל עונש מופחת.

   מובן כי מדובר במסכת של סיכונים וסיכויים אך עורך דין פלילי יוכל לייעץ לנאשם מהם הסיכויים כי בית המשפט ירשיע ויטיל עונש חריף יותר מאשר העונש אשר מוצע לנאשם במסגרת הסכם הטיעון.

   על ההליך הפלילי

   לשם השלמת התמונה, נסביר עתה בקווים כלליים כיצד מתנהל ההליך הפלילי המתחיל בהגשת כתב אישום:

   1. שלב ההקראה – בעת קבלת כתב האישום, מקבל הנאשם גם הזמנה לדיון ראשון. דיון זה הוא ההקראה ובו מקריא בית המשפט לנאשם את כתב האישום ומבקש את תגובתו לאישומים.במידה שהצדדים חתמו על הסכם טיעון, יבקש התובע את אישורו של בית המשפט להסכם הטיעון.
   2. דיון הוכחות – במידה והנאשם כפר בהאשמות המיוחסות לו במסגרת כתב אישום, יתנהל דיון הוכחות בו יציג התובע את עדיו וכל ראיותיו ולאחר מכן תתחיל פרשת ההגנה. במסגרת דיוני ההוכחות יחקרו הצדדים בחקירה ראשית ונגדית את העדים.
   3. הכרעת הדין – בתום דיוני ההוכחות ייתן בית המשפט את הכרעתו, באם הנאשם אשם או האם הינו זכאי.
   4. טיעונים לעונש – החוק קבע עונש מקסימאלי בגין כל עבירה פלילית. חומרת העונש תלויה במתן גזר הדין שיינתן על ידי בית המשפט.הצדדים מוזמנים לתת טיעונים לעונש כאשר התביעה מבקשת לרוב להחמיר בעונשו של הנאשם ואילו הסנגור מבקש להקל בעונשו של הנאשם. בסיומם של הטיעונים לעונש, יקריא בית המשפט את גזר הדין.

   כתב אישום, איפוא, מכיל את השתלשלות האירועים אשר הובילה לביצוע עבירה. בעת קבלת כתב אישום, מומלץ לפנות אל עורך דין פלילי בעל ניסיון אשר יוכל לייעץ לנאשם כיצד לנהוג.

   לתוכן נוסף

   *אין בתוכן אתר rashlanutlaw העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה משפטית או חוו"ד המחליפה ייעוץ פרטני במשרד עורכי דין. העושה שימוש במידע, עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף