Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
פנייה לייעוץ אישי  רשלנות רפואית בלידה

  רשלנות רפואית הינה מצב רשלני שבו ניתן לאדם טיפול רפואי על ידי רופא מומחה אשר סטה מרמת הזהירות הסבירה אשר מצופה ממנו, כאשר כתוצאה מכך נגרם למטופל נזק נפשי ו/או פיסי קשה, אשר לא היה נגרם אלמלא הרשלנות.

  רשלנות רפואית בלידה

  ייתכן ומדובר בפעולה אקטיבית שעשה אותו רופא או שמא בפעולה שלא עשה, אך היה עליו לעשות מתוקף תפקידו, ועל כן התרשל. ישנם מקרים בהם מפר חובת הזהירות אינו רופא אלא אחות, טכנאי או אף בית החולים עצמו כמוסד רפואי.

  תוכן עניינים

  ריבוי תביעות רשלנות רפואית בלידה

  כיום, כמעט שליש מתביעות רשלנות רפואית אשר מוגשות בישראל מתייחסות לנושא של רשלנות רפואית בלידה. ניתן לייחס לריבוי התביעות מסוג זה מספר סיבות עיקריות.

  ראשית, הינה שכיחותן הגבוהה של לידות המבוצעות בבתי החולים, זאת בהשוואה לניתוחים או טיפולים רפואיים אחרים.

  שנית, עובדה כי עבור הורה, לידה הינה אחד מן האירועים החשובים והמרגשים ביותר בחייו, ועל כן כל פגיעה, גם הקלה ביותר, בתינוק הנולד, מהווה פעולה רשלנית וחמורה בעיני ההורה.

  שלישית ואחרונה הינה כי התיישנות התביעה בגין רשלנות רפואית נמשכת למשך תקופה ארוכה עד מאד ומסתיימת בעת היות ה"תינוק" בגיל 25, כשבע שנים לאחר היותו בגיר.

  בנוסף, הסכומים אשר נפסקים בתביעות רשלנות רפואית בלידה הינם גבוהים במיוחד, זאת לאור העובדה כי הנזקים אשר נגרמו לתינוק הנפגע ילוו אותו במשך כל חייו בדרך כלל, ועל כן יידרשו לכך הוצאות רבות לצורך תפקודו התקין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   התיישנות תביעה בגין רשלנות רפואית – הרחבה

   כאמור לעיל, התיישנות בגין רשלנות רפואית במהלך לידה שונה משמעותית מהתיישנות בדין מקרי רשלנות אחרים. על פי החוק במדינת ישראל, תביעה בגין נזקי גוף תתישן כעבור שבע שנים מיום קרות האירוע אשר בה נגרם הנזק.

   כלומר, הנפגע יכול להגיש תביעה בגין רשלנות כנגד המזיק רק במהלך תקופה של שבע השנים הראשונות לאחר שנגרם הנזק.

   לכלל זה ישנו חריג, אשר רלוונטי גם למקרי רשלנות רפואית בלידה, לפיו במקרים בהם הנפגע הינו קטין, תחל ספירת שבע השנים עד להתיישנות התביעה רק בעת היות הנפגע בגיר.

   כלומר, התביעה תתיישן רק שבע שנים לאחר הגעת הנפגע לגיל 18 שנה. ניתן להסיק מכך כי הורים אשר לא היו מודעים לכך שהנזק אשר נגרם לילדם קרה כתוצאה מרשלנות רפואית במהלך לידתו יוכלו להגיש תביעה נזיקית בשלב שבו גילו זאת, גם אם מדובר בשנים רבות לאחר המקרה.

   מקרי רשלנות רפואית בלידה

   כאמור לעיל, כמעט שליש מתביעות רשלנות רפואית בישראל הינן רשלנות רפואית בלידה. כמעט שליש מתביעות רשלנות רפואית אשר מוגשות בישראל מתייחסות לרשלנות רפואית בלידה.

   להלן רשימת מרבית ממקרי הרשלנות הרפואית במהלך לידה אשר מתרחשים:

   1. חוסר מיומנות בביצוע והבנת בדיקות אולטרסאונד.

   2. אי נוכחותו של רופא בזמן המחייב את נוכחותו.

   3. חוסר בהפניות לבדיקות אבחנה או התייחסות שגויה לממצאיהן.

   4. רשלנות בביצוע לידת ואקום או לידת מלקחיים.

   5. אי ביצוע ניתוח קיסרי כאשר הדבר הכרחי.

   *אין בתוכן אתר RashlanutLaw העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה משפטית או חוו"ד המחליפה ייעוץ פרטני במשרד עורכי דין. העושה שימוש במידע, עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף