Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
Rashlanutlaw_MainPic רשלנות רפואית לואו
פנייה לייעוץ אישי  נכות זמנית בעקבות תאונת עבודה (מדריך משפטי)

  במדינת ישראל, מידי שנה, תאונות עבודה רבות מותירות את הנפגעים עם דרגות נכות זמניות או קבועות.

  אחוזי נכות זמניים או קבועים עשויים להעמיד לזכותו של נפגע עבודה זכויות רפואיות ופיצויים מביטוח לאומי, הכוללים בין היתר, דמי פגיעה וגמלת נכות מעבודה.

  המאמר הבא יתמקד בזכויותיהם השונות של עובדים בעלי נכות זמנית בעקבות תאונת עבודה.

  תוכן עניינים

  מהי נכות זמנית כתוצאה מתאונת עבודה בביטוח לאומי?

  במצב בו נפגע מוגדר כנכה מעבודה לפרק זמן קצוב, יעמדו לזכותו אחוזי נכות זמנית, תוך התחשבות בכך שמצבו הרפואי צפוי להשתנות בהמשך.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה הפרוצדורה בביטוח לאומי לאחר הגשת התביעה?

   כשנפגעי תאונות עבודה מגישים תביעה להכרת נכות מעבודה לביטוח לאומי, יידרש מהם להופיע בפני ועדה רפואית של ביטוח לאומי האחראית על קביעת דרגת הנכות של המבוטח.

   הועדה עשויה לקבוע לאחר בדיקתה, כי נפגע העבודה סובל מנכות קבועה או מנכות זמנית, ככל שהם סבורים כי מצבו של הנפגע צפוי להשתנות בעתיד, הם יפסקו כי מדובר בנכות זמנית.

   לכמה זמן נקבעת נכות זמנית תאונת עבודה?

   נכות זמנית תעמוד בתוקפה לתקופה שלא עולה על 12 חודשים, במהלך תקופה זו, הנפגע מקבל גמלת נכות, על פי דרגת הנכות שנקבעה עבורו.

   בסיום התקופה הקבועה, מבהיר עו"ד תומר בכר העוסק בייצוג בתאונות עבודה כי המבוטח יזומן לוועדה רפואית נוספת שתבחן מחדש את מצבו הרפואי ותעדכן את דרגת הנכות עבורו בהתאם.

   האם נכות זמנית יכולה להיקבע לתקופה ארוכה יותר?

   עו"ד חיה אביסרור שמעוני מסבירה כי בית המשפט רשאי להגדיר נכות זמנית לנפגעי עבודה למשך פרקי זמן ארוכים מ-12 חודשים, בהתאם לנסיבות המקרה וחוות דעת רפואיות.

   איך הוועדה הרפואית קובעת את דרגת נכות זמנית ?

   דרגת נכות זמנית נקבעת על ידי רופא מטעם הוועדה הרפואית בביטוח לאומי, הרופא מעריך מצבו הבריאותי של הנפגע ונעזר במקבץ המבחנים הרפואיים הקבוע במוסד לביטוח לאומי, בכדי לקבוע את אחוזי הנכות לנזקיו הבריאותיים של הנפגע.

   ככל שהנפגע בעל מספר פגיעות רפואיות בעקבות תאונת העבודה, רמת הנכות לא תיקבע על ידי הוועדה בחישוב מצטבר, אלא בתור שקלול של אחוזי הנכות עבור כל אחת מפגיעותו.

   מה הזכויות העומדות לבעלי נכות זמנית מתאונת עבודה?

   נכות זמנית מתאונת עבודה מזכה את נפגעי העבודה בפיצויים זמנים מצד ביטוח לאומי ובזכויות רפואיות שונות, במסגרת התקופה בה דרגת הנכות הזמנית בתוקף.

   נפגעי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות זמנית בשיעור של 10% ומעלה זכאים לקצבת נכות חודשית עד סוף תקופת הנכות, להבדיל מנפגע עבודה שהוכר כבעל דרגת נכות זמנית נמוכה מ- 10%, ולא יהיה זכאי לקבל גמלת נכות.

   מי זכאי לקבלת גמלת נכות זמנית בעקבות תאונת עבודה?

   כשנפגע תאונת עבודה מוכר בביטוח לאומי כבעל אחוזי נכות זמניים, הוא זכאי לקבל גמלת נכות מעבודה על פי רמת הנכות הזמנית שנקבעה עבורו.

   משמעות הדבר, היא שגם מבוטח בעל 100% נכות זמנית עלול בחלוף שנה לגלות שדרגת הנכות שלו הופחתה, עד כדי אובדן זכאותו לקבלת גמלת הנכות מעבודה.

   הזכויות של נכה נזקק עם נכות זמנית

   מבוטח שנפגע במסגרת תאונת עבודה והוכר כמי שיש לו פחות מ- 100% נכות זמנית, ששוללת ממנו לעבוד ואין לו הכנסה מכל עיסוק אחר, יוכל על פי החוק לבקש מביטוח לאומי שיכיר בו בתור נכה נזקק.

   ככל שתביעתו תתקבל, הוא יהיה זכאי ל- 100% נכות זמנית למשך ארבעה חודשים.

   איך לחשב את שיעור הזכאות לגמלת נכות לבעלי נכות זמנית?

   שיעור הזכאות לגמלת נכות מעבודה, מחושב על בסיס אחוזי הנכות שאושרו למבוטח.

   סכום גמלת הנכות מעבודה מהווה 75% מממוצע השכר של נפגע העבודה במהלך שלושת החודשים שלפני פגיעתו, כפול אחוזי הנכות שאושרו לו בוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי. לכן, נפגע שנקבעו עבורו 100% נכות זמנית, יהיה זכאי ל- 100% מהגמלה.

   יצוין, כי למקבלי גמלת נכות מעבודה קיימת אפשרות לקבלת גמלת נכות עבור פגיעות עבודה נוספות, כל עוד הסכום הכולל של קצבאות הנכות לא חורג מסכום הגמלה המקסימלי.

   לסיכום, חשוב לא להתמהמה בהגשת תביעה כנגד ביטוח לאומי ואף מומלץ להיעזר בעורך דין לתאונות עבודה, שכן חלק ניכר מהתביעות כנגד ביטוח לאומי הן תביעות שביטוח לאומי מסרב להכיר בהן באופן מלא או שמכיר באופן חלקי בלבד.

   *אין בתוכן אתר rashlanutlaw העוסק ברשלנות רפואית משום המלצה משפטית או חוו"ד המחליפה ייעוץ פרטני במשרד עורכי דין. העושה שימוש במידע, עושה זאת באחריותו האישית.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-8043659
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף